1.
Gjesvik L, Øverbø EJ. Avskrekke hvem? Betydningen av strategisk kultur for cybersikkerhet. Internasjonal Politikk [Internett]. 24. september 2019 [sitert 2. oktober 2022];77(3):278-87. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1396