1.
Muller LP. Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?. Internasjonal Politikk [Internett]. 24. september 2019 [sitert 6. februar 2023];77(3):288-95. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1397