1.
Aukrust K. Macron-metoden. Internasjonal Politikk [Internett]. 10. desember 2018 [sitert 22. oktober 2021];76(3):269-78. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1439