1.
Haugevik K, Sending OJ. Introduksjon: Nordiske svar på geopolitiske utfordringer. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. desember 2018 [sitert 2. oktober 2022];76(4):311-5. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1474