1.
Rottem SV, Soltvedt IF, Prip C. Arktisk råd i spennet mellom forskning, forvaltning og politikk. Internasjonal Politikk [Internett]. 15. september 2020 [sitert 21. september 2023];78(3):284-310. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1504