1.
Ullavik Erstad H. Territorialstatens tilstand i dagens Midtøsten. Internasjonal Politikk [Internett]. 13. mars 2019 [sitert 31. mars 2023];77(1):27-36. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1507