1.
Græger N. Iver B. Neumann, forsvarsdebatten og fagtradisjoner – kritiker, rabulist og nybrottsmann. Internasjonal Politikk [Internett]. 17. juni 2019 [sitert 17. november 2019];77(2):133-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1608