1.
Knutsen TL. Ivers oeuvre. Internasjonal Politikk [Internett]. 17. juni 2019 [sitert 22. oktober 2021];77(2):148-57. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1615