1.
Danielsen H. Pro-atlantisk påvirkningspolitikk i Norge i årene rundt 1949. Internasjonal Politikk [Internett]. 29. mars 2019 [sitert 4. april 2020];77(1):108-16. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1620