1.
Friis K. Blikket i glasskulen: NATO de neste 70 år. Internasjonal Politikk [Internett]. 29. mars 2019 [sitert 1. april 2023];77(1):117-25. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1624