1.
Græger N. Veivalg og spenninger i norsk sikkerhetspolitikk: Norges forhold til NATO og EU. Internasjonal Politikk [Internett]. 29. mars 2019 [sitert 28. november 2020];77(1):84-. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1625