1.
Rø JG. Utsettelsen av utslettelsen: NATOs atomvåpen i 70 år. Internasjonal Politikk [Internett]. 29. mars 2019 [sitert 31. januar 2023];77(1):95-107. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1627