1.
Neumann IB. Svar. Internasjonal Politikk [Internett]. 17. juni 2019 [sitert 17. november 2019];77(2):167-71. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1629