1.
Rø JG. Forord: NATO og Norge i 70 år. Internasjonal Politikk [Internett]. 29. mars 2019 [sitert 31. mars 2023];77(1):45-8. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1631