1.
Schia NN. Forord: Neumann, NUPI og utenriksdebatten. Internasjonal Politikk [Internett]. 17. juni 2019 [sitert 16. november 2019];77(2):131-2. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1693