1.
Larsen ES. Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO. Internasjonal Politikk [Internett]. 1. september 2020 [sitert 21. september 2023];78(3):233-56. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1807