1.
Graver HP. Velkommen til 2040 – slik nådde vi klimamålet. Internasjonal Politikk [Internett]. 3. september 2019 [sitert 16. februar 2020];77(2):190-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1813