1.
Jørgensen A-K, Østhagen A. Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner. Internasjonal Politikk [Internett]. 12. mars 2020 [sitert 6. februar 2023];78(2):167-92. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1838