1.
Svendsen Øyvind, Rieker P. Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. november 2019 [sitert 23. januar 2022];77(4):378-87. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1890