1.
Sverdrup U. Introduksjon: 25 år med hardt EØS-arbeid: Fra venterom til permanent oppholdssted?. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. november 2019 [sitert 1. april 2023];77(4):331-40. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1977