1.
Godal BT. EØS – et tilbakeblikk . Internasjonal Politikk [Internett]. 19. november 2019 [sitert 2. oktober 2022];77(4):341-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/1980