1.
Jiang Y. Danmarks politik i forhold til kinesiske investeringer: Pragmatisk balancegang mellem voksende trusselsperspektiver. Internasjonal Politikk [Internett]. 12. februar 2020 [sitert 27. januar 2022];78(1):43-. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2058