1.
Nielsson ET, Hauksdottir GRT. Kina, investeringer og sikkerhetspolitikk: Politikk og perspektiver i Norden – Island: . Internasjonal Politikk [Internett]. 12. februar 2020 [sitert 29. januar 2023];78(1):68-7. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2075