1.
Sverdrup-Thygeson B, Mathy E. Norges debatt om kinesiske investeringer: Fra velvillig til varsom. Internasjonal Politikk [Internett]. 12. februar 2020 [sitert 5. februar 2023];78(1):79-92. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2078