1.
Andersen MS, Sverdrup U. Holdninger til utenlandske investeringer fra Kina i de nordiske land. Internasjonal Politikk [Internett]. 12. februar 2020 [sitert 31. januar 2023];78(1):106-1. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2086