1.
Trøan ML. Effektive verktøy eller historiske rammer? Kinas holdninger til internasjonale institusjoner. Internasjonal Politikk [Internett]. 30. september 2020 [sitert 22. september 2023];78(3):311-33. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2142