1.
Hjorth R, Britz M. Amerikansk strategisk återhållsamhet och europeisk strategisk respons – tre typer av strategisk respons mot bakgrund av Brexit. Internasjonal Politikk [Internett]. 15. april 2021 [sitert 24. september 2021];79(2):114-31. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2246