1.
Eide M, Neumann IB. Nobel-initiativet fra 1966 og den lange linjen i norsk freds- og forsoningsdiplomati. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. desember 2020 [sitert 25. januar 2021];78(4):545–565. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2282