1.
Heier T, Mobech-Hanssen BE. Et forsvar i digital krise?. Internasjonal Politikk [Internett]. 12. november 2020 [sitert 2. desember 2022];78(3):362-8. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2288