1.
Mønnesland S. Srebrenica 25 år etter – hvordan kunne folkemordet skje?. Internasjonal Politikk [Internett]. 25. juni 2020 [sitert 12. august 2020];78(2):195-06. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2317