1.
Kværne JH. «Isto sranje, novo pakovanje». 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina. Internasjonal Politikk [Internett]. 25. juni 2020 [sitert 26. oktober 2020];78(2):207-16. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2319