1.
Østhagen A, Vigeland Rottem S. Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 6. februar 2023];78(4):466-77. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2379