1.
Steinveg B, Medby IA. Nordområdenarrativer og identitetsbygging i nord. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 24. mai 2022];78(4):535-44. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2380