1.
Pedersen T, Skagestad OG. En nordområdepolitikk om alt – eller ingenting?. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 24. september 2021];78(4):490-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2384