1.
Moe A, Jensen Øystein. Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 2. oktober 2022];78(4):511-22. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2388