1.
Brekke T. Innledning: Bosnia-Hercegovina 25 år etter Srebrenica. Internasjonal Politikk [Internett]. 25. juni 2020 [sitert 12. august 2020];78(2):193-4. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2390