1.
Bjur I, Hilde PS, Eggen K-A. Mellom varmebølge og isfront: nordområdene, sikkerhet og storpolitikk. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 25. januar 2021];78(4):478-89. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2399