1.
Østhagen A. Introduksjon til fokusnummer: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 29. januar 2023];78(4):445-5. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2403