1.
Hoel AH. Hav, fisk og ressursforvaltning i nordområdene. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 2. oktober 2022];78(4):500-1. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2436