1.
Heier T. Hvordan kan vi forstå skandinavisk militæraktivisme?. Internasjonal Politikk [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 22. september 2023];78(3):387-96. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2469