1.
Edstrøm AC, Stensdal I, Heggelund G. Den «nye supermakten»: Hva vil Kina i Arktis?. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 2. mars 2021];78(4):523-34. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2477