1.
Schmidt JL. Byrdedelingsdebatter i NATO og dansk forsvarspolitik. Internasjonal Politikk [Internett]. 15. april 2021 [sitert 6. februar 2023];79(2):132-54. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2513