1.
Knutsen BO, Tvetbråten K. Hvorfor så ambivalent? USAs politikk overfor EUs forsvarsambisjoner. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. januar 2021 [sitert 22. september 2021];79(1):25-8. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2518