1.
Alme V. Velgeren som tilskuer: «Valgbarisme» i amerikanske presidentvalg. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. januar 2021 [sitert 27. januar 2022];79(1):39-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2527