1.
Rø JG. Idealismens forsvinningsnummer. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. januar 2021 [sitert 23. januar 2022];79(1):8-24. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2556