1.
Bekkevold JI. Norges relasjon med Kina i 70 år: Småstatsidealisme og realisme i møte med en stormakt. Internasjonal Politikk [Internett]. 11. februar 2021 [sitert 28. juni 2022];79(1):65–89. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2574