1.
Holm M, Dreyer J. Introduksjon: Når krig blir hverdag . Internasjonal Politikk [Internett]. 1. desember 2020 [sitert 22. september 2023];78(3):383-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2705