1.
Schjelderup G, Sævold K. I sentralbankens blindsoner. Internasjonal Politikk [Internett]. 9. august 2021 [sitert 19. september 2021];79(3):240-56. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2709