1.
Eriksen Søreide I. Mennesker, muligheter og norske interesser i nord – ny giv for nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 24. mai 2022];78(4):456-60. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2710