1.
Gahr Støre J. En ny giv i nordområdepolitikken. Internasjonal Politikk [Internett]. 8. desember 2020 [sitert 24. september 2021];78(4):461-5. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2711